Autopožičovňa Košice Letisko    Autopožičovňa Košice Letisko
Autopožičovňa snv

Podmienky nájmu
Všeobecné podmienky prenájmu

• limit km podľa počtu dní prenájmu
• povinné zmluvné poistenie (PZP)
• havarijné poistenie (v prípade škodovej udalosti sa nájomca podieľa na likvidácii škody spoluúčasťou 8%,minimálne 500€. V prípade totálnej škody sa nájomca podieľa na         likvidácii škody vo výške 8% z obstarávacej ceny vozidla. Zároveň je nájomca povinný uhradiť rozdiel medzi kalkuláciou škody a nepriznaným poistným plnením poisťovňou).
• poplatok 15€/deň za úplne krytie poistenia je možné iba preukazaním sa vlastného poistenie za skody sposobené voči majetku druhým osobám.
• diaľničná známka SR
• cestná daň
• sezónne obutie

Dôležité !!!
• Jeden deň prenájmu = 24 hodín, každá ďalšia začatá hodina = nový deň prenájmu.
• Ak nie sú dohodnuté špeciálne podmienky, vozidlo si treba prevziať v pracovných dňoch a to od 8:00 – 16:00 na prevádzke Drevárska 14 v Spišskej Novej Vsi.
• Skontrolujte si stav vozidla, aktuálne km, doklady od vozidla, stav nádrže a čistotu interiéru a exteriéru.
• Vozidlo šoférujú len zamestnanci firmy, ktorá je uvedená v zmluve.
• Vozidlo sa preberá plne natankované a vracia plne dotankované. Ak bolo vozidlo čisté, vrátiť ho čisté.
• Vo vozidle je zakázané fajčíť, pri porušení účtujeme sankciu vo výške 100€
• Ak nebolo v zmluve dohodnuté inak, tak z vozidla sa neodlepujú žiadne nálepky ani nelepia iné nálepky, po vozidle sa nepíše/nekreslí.
• Vozidlo odovzdať v zadaný čas v zmluve. Ak tak neviete urobiť, informujte sa o možnostiach predĺženia prenájmu u prenajímateľa vopred.
• Ak bola spôsobená škoda alebo ste spôsobil škodu, nahlásiť to treba bezodkladne prenajímateľovi a informovať sa o ďalšom postupe na tel.čísle +421903132777
• Ste zodpovedný za spôsobilosť vozidla v cestnej premávke, za úhradu pokút za priestupky, ktoré spôsobíte s vozidlom počas prenájmu

Zákazník zaplatením zálohy a podpísaním preberacieho protokolu k prenájmu súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami prenájmu.

Sankcie -Pokuty

Nájazd km nad stanovený limit 0,12 € / km
Odovzdanie / prevzatie vozidla mimo pracovnú dobu 15€
Znečistený interiér: osobné/dodávka-minibus od 15 € /25€
Znečistený exteriér od 15 €
Fajčenie vo vozidle 100 €
Ďalšie vzniknuté nedostatky budú účtované podľa aktuálnych Všeobecných obchodných podmienok. 
Strata malého TP 20 €
Nedotankované vozidlo 10 € + suma dotankovania
Meškanie do 1 hodiny 10 €
Spoluúčasť pri nehode 8% minimálne 500€ (pri totálnej škode 8% z nadobúdacej ceny + rozdiel medzi kalkuláciou škody a plnením poisťovňou)
Spracovanie pokuty 12 EurVšetky naše novinky a ponuky na jednom mieste!


Vyplnením rezervačného formulára udeľujete súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle ustanovení Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR

©2019-2020 Všetky práva vyhradené autopožičovna RentCarSNV | o tento web sa stará domarstudio.sk